Kontakt

038 / 7409536, 038 / 7409537

Firma Aval s.r.o. bola založená v roku 1993. Od začiatku jej pôsobenia bolo hlavným cieľom uspokojiť požiadavky investora na veľmi vysokej úrovni, vďaka čomu si zabezpečila stabilné miesto na trhu. Zárukou kvality vykonaných diel sú bohaté skúsenosti konateľov, potenciál kmeňových zamestnancov a subdodávateľov, kvalita výrobných technológií a poznanie požiadaviek stavebného trhu. Stavebnú činnosť zabezpečuje najmä svojimi kmeňovými zamestnancami vo všetkých remeslách. Pri väčších zákazkách zväčšuje počet pracovníkov pomocou externých spolupracovníkov podľa náročnosti stavby, resp. investora.